YOLA TERK
YOLA TERK

YOLA TERK

 

Kamuya (yola) terk işlemi; imar planlarının gerçekleştirilmesi esnasında taşınmazın mal sahipleri tarafından, bedelli veya bedelsiz olarak, taşınmazın bütününün ya da bir bölümünün imar planına uygun olarak  yol, yeşil alan, park vs. gibi sebeplerden kamu yararına bırakılması işlemidir.  Yola terk işlemi, belli bir maddi karşılık sonucu yapılması gerekse de kamu yararına kendi rızasıyla terk edildiği için herhangi bir bedel talep edilmez ve karşılıksız olarak kamuya terk edilir.


Yola terk işlemi için istenen belgeler:

 

  • Vatandaşın rızasını gösteren dilekçe
  • Dilekçeye istinaden Serbest harita Mühendisleri tarafından  hazırlanmış teknik dosya
  • Dosyaya istinaden çıkarılmış Belediye veya İl özel idaresi Encümen Kararı
  • İlgili idarenin kadastro müdürlüğüne yazmış olduğu kontrol ve tescil yazısı
  • Kadastro kontrollerinden sonra serbest harita mühendisiniz tarafından hazırlanmış tescil beyannemesi
  • Kadastro müdürlüğü tarafından Tapu Müdürlüğü için yazılmış tapu tescil yazısı.

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014