Hizmet Alanlarımız
Hizmet Alanlarımız

Hizmet Alanlarımız


YOLA TERK

Kamuya (yola) terk işlemi; imar planlarının gerçekleştirilmesi esnasında taşınmazın mal sahipleri tarafından, bedelli veya bedelsiz olarak, taşınmazın bütün

PARSELASYON

Ham araziler üzerinde yapılan çalışmalara parselasyon denir. Bunun amacı bu ham araziler üzerinde imar parselleri oluşturmaktır. Yani, parselasyon işlemi sırasında h

İFRAZ VE TEVHİD

İfraz, tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıt altına alınmış bir gayrimenkulün, söz konusu mülkün önceden düzenlenmiş haritalara

YER GÖSTERİMİ

Yer gösterimi , Tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yerinin belirtilmesidir. Aplik

VAZİYET PLANI

Vaziyet planı: Parselde inşa edilecek yapı veya yapıların; aplikasyon krokisindeki koordinatlara göre teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde g&

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Bir gayrimenkulü yapısız iken yapılı ya da yapılı iken yapısız hale dönüştürmek için tapu sicili ve paftasında yapılan işleme cins değişikliği den

HAFRİYAT VE KÜBAJ

Çeşitli ölçüm cihazları ve bilgisayar programları yardımıyla sıkışma, kabarma, depo işlemleri göz önünde tutularak yapılan toprak hesa

İMAR UYGULAMALARI

Yerleşim alanlarındaki tüm resmi ya da özel mülkiyete sahip yapıların sağlık, çevre ve plan gibi çeşitli kriterlere uygun bir şekilde imarının s

HALİHAZIR HARİTALAR

Halihazır Harita bir bölgenin içinde bulunduğu durumu gösteren güncel harita anlamına gelir. Belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014