HALİHAZIR HARİTALAR
HALİHAZIR HARİTALAR

HALİHAZIR HARİTALAR

 

Halihazır Harita bir bölgenin içinde bulunduğu durumu gösteren güncel harita anlamına gelir. Belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı oluşturulması amacıyla yaptırılan büyük ölçekli haritalar halihazır harita olarak adlandırılır. Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir.


Halihazır Haritada, binalar, yollar, eş yükseklik eğrileri, sınırlar, ağaçlar, cadde sokak isimleri ve bina kat adetleri vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Halihazır haritalar, ” 1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapımına ait Yönetmelik ” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak üretilir.

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014