İMAR UYGULAMALARI
İMAR UYGULAMALARI

İMAR UYGULAMALARI

 

Yerleşim alanlarındaki tüm resmi ya da özel mülkiyete sahip yapıların sağlık, çevre ve plan gibi çeşitli kriterlere uygun bir şekilde imarının sağlanması amacıyla, belediyeler ve valilikler tarafından imar planlarının hazırlanmasına imar uygulaması adı verilir.


İmar uygulaması 18. madde nedir?


3194 sayılı İmar Hukuku’nun 18. maddesine göre belediyeler; imar sınırları içinde yer alan yapılı ya da yapısız arsa ve arazilerin sahipleri ya da hisseli pay sahiplerinin rızası olmaksızın imar planına uygun olarak arsa ve arazileri ada ve parsellerine ayırabilir. Müstakil, paylı ya da kat mülkiyetine dayanarak hak sahiplerine dağıtabilir. Resen tescil işlemlerinin yapılmasında belediyeler yetkilidir. Bahsi geçen alanların belediye ve mücavir alan olarak kabul edilen sınırlar dışında kalması halinde, yetkilerin kullanımı valiliğe aittir.

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014